Hout & energietransitie

Hout-energie is een volwaardig onderdeel van de huidige energietransitie die noodzakelijk is om de uitstoot van de broeikasgassen drastisch te verminderen en zo een levensvatbare planeet voor mens en dier te behouden.

Wat bedoelen we nu juist met "hout-energie"?

Het concept van hout-energie verwijst naar het gebruik van hout als brandstof in verschillende vormen (houtblokken, pellets, houtsnippers, houtshreds, houtbriketten, ...) om energie te produceren. Het hout dat hiervoor wordt ingezet is afkomstig uit verschillende bronnen: bosexploitatie en onderhoud van bossen, reststromen uit de houtverwerkende nijverheid, end-of-life hout (afval / sloop), groenonderhoud, ...

Duurzaam geproduceerd en gecombineerd met efficiënte technologieën zoals hoogwaardige kachels en ketels, warmtenetten, warmtekrachtkoppelingssystemen (voor gelijktijdige warmte- en elektriciteitsproductie) of zelfs tri-generatie (gelijktijdige opwekking van warmte, elektriciteit en koude), is hout-energie is een economisch en ecologisch interessant alternatief voor fossiele brandstoffen. Bovendien draagt het bij tot de ontwikkeling van een lokale en duurzame economie.

Lees meer over de voordelen van onze sector door op onderstaande links te klikken.