Wie is FEBHEL

De Belgische Interprofessionele Federatie van Hout-energie - FEBHEL is een orgaan voor beraad, actie en verdediging van de volledige hout-energie sector. Het doel is de sector in België verder te ontwikkelen.

Onze leden

Onze leden zijn bedrijven die op alle niveaus actief zijn in de hout-energiesector: we werken dus met producenten en groothandelaars van brandstoffen (pellets, houtsnippers, houtbriketten en houtblokken), fabrikanten, verdelers, installateurs van toepassingen voor verwarmings- en / of elektriciteitsproductie op basis van hout, studiebureaus in speciale technieken en hernieuwbare energie-technologieën, ... en dit zowel voor de huishoudelijke als de industriële sector. U vindt de lijst van onze leden en de voorwaarden om lid van onze beroepsfederatie te worden in de sectie "onze leden" op deze site.

Onze waarden

De FEBHEL-leden verbinden zich ertoe een hout-energiesector te ontwikkelen die :

  • Een hernieuwbare en lokale grondstof optimaal valoriseert, die tevens duurzaam beheerd wordt en dus CO2-neutraal is;
  • Zich perfect integreert en complementair is met de houtverwerkende nijverheid (productie van materialen uit hout) dankzij de verdere opwaardering van de “nevenproducten”;
  • Moderne en efficiënte verbrandingstechnologieën ontwerpt en commercialiseert, aangepast aan de eisen van huishoudelijke en industriële gebruikers;
  • Kwalitatieve, efficiënte en zuinige brandstoffen produceert;
  • Lokale en duurzame kennis en jobs creëert.

Hout, de natuurlijke energie!

Onze missies

Ons doel is het structureren en stimuleren van de economische ontwikkeling van de hout-energiesector op lokaal niveau. Om dit te bereiken heeft FEBHEL de volgende missies :

Afbeelding
Représentation, Défense et promotions du secteur bois

Vertegenwoordigen, verdedigen en behartigen van de belangen van de verschillende spelers binnen de sector

De hedendaagse hout-energiesector is ontstaan dankzij de modernisering van brandstofproductiemethoden en de vooruitgang van verbrandingstechnologieën. Het heeft niets meer te maken met “prehistorische” open haard. Door middel van betrouwbare informatie en met een actieve steun aan de voortrekkers van een evenwichtige visie op de hout-energiesector willen we een correct beeld en positieve uitstraling van onze sector naar buiten brengen. De industrie die we vertegenwoordigen, kan niet langer de dupe zijn van desinformatie die maar al te vaak gepubliceerd wordt. Het is dan ook noodzakelijk om de koe bij de horens te vatten en ervoor te zorgen dat valse berichten en halve waarheden gecorrigeerd worden en in een juiste context geplaatst worden, zodat we bij verschillende invloedrijke partijen een terechte erkenning met een gegarandeerde politieke steun bekomen.

Afbeelding
Développement des marchés locaux

Lokale markt ontwikkelen


FEBHEL neemt actief deel aan de ontwikkeling van de lokale markt door middel van voorlichting, bewustwordingscampagnes en promotie van de sector bij de consumenten. Zo draagt ​​ “networking” van haar leden bij tot de ontwikkeling van een synergie die verder kan leiden tot innovatieve projecten of succesvolle samenwerkingen. Dankzij het toezicht en opvolging van de wetgeving en regelgeving zorgt FEBHEL mee voor het behoud (en de verdere ontwikkeling) van een bevorderlijk kader voor de ontwikkeling van de lokale markt.

Afbeelding
Professionnalisation des pratiques

Werkwijze verder professionaliseren en de gebruikers opleiden

Het identificeren, definiëren en promoten van “best practices” in de sector garandeert een hoog niveau van professionalisering en kwalitatieve diensten. Daarom maakt de ontwikkeling van product- en procescharters en / of certificeringen, voor zover deze relevant zijn, integraal deel uit van onze missie naar een verdere professionalisering van de sector.

Afbeelding
Monitoring de la filière bois énergie

Toezicht en opvolging van de sector

Op regelmatige basis de sector monitoren, door de juiste data en indicatoren te definiëren en te verzamelen, waarborgt een professionalisering en transparantie die noodzakelijk is voor een evenwichtige en harmonieuze ontwikkeling van onze hout-energiesector.