Onze acties

Erkenning van hout-energie als essentiële pijler in de transitie naar 100% hernieuwbare energie

In een context waar de "negatieve externe milieueffecten" van fossiele brandstoffen niet mee in hun prijs worden verrekend, zorgt FEBHEL voor de ontwikkeling van een stabiel en eerlijk steunkader voor de producenten van hernieuwbare energie uit hout, zowel voor elektriciteits- als voor warmteproductie.

Bewustzijn creëren met de realiteit binnen de hout-energiesector

Onze industrie heeft nog steeds te vaak een slecht imago ten opzichte van de politieke bewindvoerders en het maatschappelijk middenveld, wat een verdere ontwikkeling deels ondermijnt en vertraagd. We stellen vast dat veel kritiek op hout-energie berust op een gebrek aan kennis van de sector, dan wel op de intense communicatie van enkele "slechte voorbeelden”. FEBHEL  “ houdt het hoofd koel ” en streeft ernaar om betrouwbare informatie over de dagdagelijkse realiteit op het terrein te communiceren. Uiteraard wenst FEBHEL ook te reageren wanneer onjuiste informatie over de sector wordt verspreid.

Duurzaam beheer van lokale grondstoffen

Zonder duurzaam bosbeheer kan het gebruik van hout als energiebron nooit duurzaam zijn. FEBHEL zorgt ervoor dat het bosbeleid in België het duurzaam beheer blijft bevorderen zodat de houtproductiecapaciteit van onze bossen op lange termijn behouden blijft, dan wel verder kan aangroeien.

“Best practices” inburgeren

FEBHEL onderneemt vele acties om de “best practices” van haar leden te identificeren en te promoten om op deze manier verdere professionalisering en kwalitatieve diensten te kunnen garanderen. Daarom maakt de ontwikkeling van product- en procescharters en / of certificeringen, voor zover dit relevant is, integraal deel uit van onze missie naar verdere professionalisering van de sector.

Een gunstig kader creëren voor het gebruik van hout-energie

FEBHEL identificeert de obstakels binnen de bestaande regelgeving en stelt passende aanpassingen voor die een duurzame ontwikkeling van de sector mogelijk moeten maken, die tevens in lijn liggen met de verwachtingen van onze samenleving.