Lid worden

Elke natuurlijke of rechtspersoon met een professionele commerciële activiteit die in verband staat met de hout-energiesector (beheer, productie, verkoop, handel, ontwerp, installatie, onderhoud, distributie en logistiek, …) op Belgische bodem heeft de mogelijkheid om tot de beroepsfederatie toe te treden als effectief lid.

Rechtspersonen van het type vereniging / federatie waarvan de belangen identiek zijn aan of vergelijkbaar zijn met die van de Federatie en die van haar leden, kunnen ook lid worden van de Federatie

Neem voor meer informatie over de lidmaatschapsprocedure en aansluiting contact met ons op!

Waarom lid worden?

Door lid van FEBHEL te worden ondersteunt u en versterkt u de invloed van onze Federatie die een lokale en deugdzame hout-energiesector verdedigt en op een duurzame manier verder wil ontwikkelen.

Als FEBHEL-lid geniet van de volgende voordelen :

Vertegenwoordiging en verdediging van uw belangen

 • Nationale vertegenwoordiging door een interprofessionele federatie die door de autoriteiten wordt erkend als een bevoorrechte gesprekspartner bij hun vragen met betrekking tot de hout-energiesector in België ;
 • Europese vertegenwoordiging in de European Biomass Association (Bioenergy Europe), die de belangen van de bio-energiesector op Europees niveau behartigt ;
 • Verdediging van de specifieke belangen van de hout-energiesector in de werkgroepen waarin FEBHEL participeert en invloed winnen door het uitbrengen van adviezen en concrete voorstellen aan onze autoriteiten en politieke besluitvormers ;
 • Bewustmaking van het publiek, het bedrijfsleven en de politieke organen door middel van communicatiecampagnes.

Visibiliteit en promotie van onze leden

 • Individuele zichtbaarheid op de website van de beroepsfederatie dankzij onze ledenlijst ;
 • Promotie van onze leden tijdens evenementen georganiseerd door de federatie ;
 • Zichtbaarheid in de communicatie campagnes van FEBHEL ;
 • Specifieke promotie van realisaties en in de verf zetten van de vaardigheden van onze leden aan potentiële projectontwikkelaars.

Networking

 • U integreert in het nationale netwerk van FEBHEL-leden (informatieverspreiding, ontwikkeling van synergiën en opportuniteiten in de markt) ;
 • Integratie in een netwerk van bedrijven en verenigingen in de sector op internationaal niveau via het Bioenergy Europe netwerk ;
 • Netwerken met de juiste mensen in officiële organen (zo wordt uw vraag door de juiste persoon gehoord) ;
 • Toegang tot eerstelijnsinformatie over wet- en regelgeving dankzij het FEHBEL-netwerk en het toezicht ervan op regionaal, nationaal en Europees niveau.

Een vereniging ten dienste van haar leden

 • Ontwikkeling van nieuwe projecten en opportuniteiten creëren door de kennis en expertise van FEBHEL en haar leden;
 • Specifieke ondersteuning aan haar leden dankzij een goede beheersing en kennis van administratieve, regelgevende en wetgevende kwesties mbt de sector;
 • Mogelijkheid tot deelname aan werkgroepen die zich richten op specifieke thema’s van de sector;
 • Invloed tot de besluitvorming via uw stem tijdens de Algemene Vergadering (voor volwaardige leden).