Mémorandum FEBHEL 2024-2029

Afbeelding

Sinds het economisch herstel van de gezondheidscrisis door het coronavirus en de gewelddadige invasie van Oekraïne door de Russische Federatie, hebben we nu te maken met een wereldwijde economische crisis. Deze factoren hebben geleid tot inflatie van de energieprijzen, een herinnering aan Europa's afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. En dan hebben we het nog niet eens over de race tegen de klok met het oog op de klimaatverandering.

Tegen deze achtergrond wil de houtenergiesector er nogmaals op wijzen dat hij over belangrijke troeven beschikt om een antwoord te bieden op het dilemma van de kosten en de energieafhankelijkheid, en tegelijkertijd de overgang naar hernieuwbare energie van het land te versterken.

We moeten dringend actie ondernemen om klimaatverandering en de gevolgen ervan voor onze samenleving te bestrijden.

Téléchargez ci-dessous - Lees hieronder - Lesen Sie unten

Meer in het bijzonder wil FEBHEL erop wijzen hoezeer onze lokale houtenergiesector een troef is om ons energiesysteem compatibel te maken met de doelstellingen om de CO2-uitstoot te verminderen en het tegelijkertijd meer lokaal, meer hernieuwbaar, meer sociaal, kortom duurzamer en ook veerkrachtiger te maken.

Door houtenergie te halen uit de restproducten van de houtindustrie, kunnen we optimaal gebruik maken van een lokale, hernieuwbare bron: ons kostbare bos, dat in zijn geheel duurzaam wordt beheerd om kwaliteitshout te produceren (hout voor de bouw en meubels, een activiteit die een grote hoeveelheid bijproducten genereert), terwijl het zijn groei- en vernieuwingscapaciteit behoudt en dus zijn vermogen om CO2 uit de atmosfeer op te vangen en op te slaan.

Van de verschillende alternatieven voor de productie van hernieuwbare energie, heeft houtenergie ook het voordeel dat het gemakkelijk kan worden opgeslagen (zelfs op lange termijn), niet onderhevig is aan de grillen van het weer om te produceren (niet-intermitterend), en voornamelijk Europees is in de hele waardeketen, zowel voor de productie van de brandstof als voor de technologieën die de omzetting in energie mogelijk maken, onze made in Europe.

Er zijn veel beproefde technologieën voor het produceren van energie uit hout, variërend van individuele kachels tot industriële warmtekrachtkoppelingscentrales die elektriciteit en warmte leveren aan een hele wijk, en niet te vergeten aangesloten boilers. Voortdurend onderzoek en innovatie in deze sector, vooral in de afgelopen jaren, heeft geresulteerd in de introductie van technologieën die superieure niveaus van comfort, efficiëntie, betrouwbaarheid en, natuurlijk, fijnstofuitstoot bieden. Van de verschillende alternatieven voor de productie van hernieuwbare energie heeft houtenergie ook het voordeel dat het gemakkelijk op te slaan is, dat het niet onderhevig is aan de grillen van het weer bij de productie van energie en dat het voornamelijk Europees is in de hele waardeketen, zowel voor de productie van de brandstof als voor de technologieën die worden gebruikt om deze om te zetten in energie. Dit zijn belangrijke strategische voordelen in het geval van een wereldwijde crisis zoals we die nu meemaken.